Systemisch werk in de praktijk

Praktijkgerichte benadering
In een ééndaagse workshop kunnen maximaal 5 deelnemers een eigen vraag inbrengen. In een tweedaagse workshop kunnen 9 deelnemers een vraag inbrengen voor een opstelling. Daarnaast kunnen mensen zich inschrijven als representant. Dit laatste adviseren wij altijd aan mensen die dit werk voor het eerst ontmoeten en/of die aarzelend zijn over hun vraag.
Het maken van een eigen opstelling is een diepgaande ervaring. Dat geldt echter ook voor het meewerken in de opstelling van anderen als representant.
Beiden geven veel inzicht in de dynamiek van (familie)systemen en de kracht van liefde die menselijke relaties bestuurt. Hierdoor kan een andere (bredere) kijk op het eigen familiesysteem verkregen worden.

Plaatsvervangers onthullen de dynamiek

De
verstrikkingen en verborgen dynamieken in families worden letterlijk zichtbaar gemaakt door de leden van het familiesysteem op te stellen.Dit gebeurt door middel van plaatsvervangers. Let wel: het gaat hier niet om een rollenspel. De plaatsvervangers krijgen geen (karakter)informatie, maar reageren vanuit de hun gegeven plek.
Belangrijke informatie om de dynamiek te kunnen begrijpen zijn ingrijpende feitelijke gebeurtenissen in een familie, zoals vroeg overlijden van ouders, grootouders, kinderen, broertjes en zusjes, doodgeboren kinderen, echtscheiding, 'vergeten' of uitgestoten familieleden, eerdere liefdes, adoptie, ernstige ziekten, ongelukken, oorlogssituaties en dergelijke.

Startpunt: 'brandende' vraag
 
Het begint met het verhelderen van de persoonlijke vraag van degene die een opstelling wil neerzetten. De vraag moet voldoende energie in zich hebben. Het vergt betrokkenheid en een innerlijk gevoelde noodzaak om een eventuele opstelling te laten slagen. Louter interesse is niet voldoende. Wij adviseren nieuwkomers in dit werk om eerst een workshop mee te maken en te wennen aan de zienswijze alvorens een eigen opstelling te laten doen. De vraag verdiept zich dan meestal dusdanig, dat in een later stadium een veel effektievere opstelling gemaakt kan worden. Veel voorkomende thema's zijn: persoonlijke langdurige problemen, ernstige ziekten, verslaving, incest, relatieproblematiek, gevolgen van oorlogshandelingen en dergelijke.

De opstelling zelf

Na keuze van de op te stellen plaatsvervangers worden de 'familieleden' door de client intuitief neergezet. Na korte tijd komt de opstelling tot leven; eventuele verstrikkingen worden zichtbaar en voelbaar. Het is verbluffend te zien hoe de opgestelden op de hun toegewezen plek dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen gaan ervaren als de oorspronkelijke familieleden. Het is een tot nu toe onverklaard fenomeen: het lijkt of de gemeenschappelijke kennis van het familiesysteem boven tijd en plaats uit wil stijgen om gehoord en gezien te worden.

Zoeken naar heling
Als begeleiders zoeken we een passende herordening die een helende werking kan hebben op het familiesysteem. Meestal is hiervoor nodig dat degene die vergeten of uitgebannen was weer zijn of haar rechtmatige plek inneemt en/of het familietrauma alsnog onder ogen wordt
gezien. Soms is het ook nodig dat nog bepaalde woorden worden uitgesproken die de oorspronkelijke verhoudingen weer expliciet maken. Daarna kan vastzittende emotionele energie weer loskomen.