Familieopstellingen
 
Sommige persoonlijke problemen blijken niet goed oplosbaar met intrapersoonlijke vormen van psychotherapie. Vaak gaat het dan niet om uitsluitend innerlijke oorzaken, maar komen de problemen voort uit de familie van herkomst, het huidige gezin of de werkomgeving.
Bert Hellinger heeft een fenomenologische werkwijze ontwikkeld om deze zogeheten ‘systemische’ oorzaken aan het licht te brengen zodat acceptatie en heling plaats kan vinden.

Families: systemen als lotsverbondenheid
Iedereen maakt deel uit van zijn familie van herkomst en deelt daarmee ook een gezamenlijke geschiedenis. Oók als bijvoorbeeld de ouders onbekend zijn en men elders is opgegroeid. Wij mensen zijn niet zo vrij als we graag zouden willen geloven...
Uitgangspunt in dit werk is dat families een systeem vormen waarin zaken als binding, ordening, evenwicht in geven en nemen, van groot belang zijn.

Recht erbij te horen
Ieder familielid heeft hetzelfde recht om erbij te horen. Wordt iemand buitengesloten, geminacht of vergeten, dan zal een ander familielid, soms zelfs generaties later, het evenwicht onbewust willen ‘herstellen’ door deze persoon en diens lot te gedenken en te herhalen. Dit wordt in dit werk het zielsniveau genoemd. Hier zijn belangrijke oorzaken te vinden voor (vaak onbegrijpelijke) ziekten, ongelukken en suicidaal gedrag.

Ordeningsprincipes
In familiesystemen blijken diverse ‘ordeningsprincipes’ werkzaam te zijn. Wordt het evenwicht in een systeem verstoord door een zwaar lot (bv. door ziekte of vroege dood van moeder), dan reageert het systeem met een interne verplaatsing van posities van haar leden (bv. oudste dochter neemt de openvallende plaats in en wordt ‘moeder’). Zo wordt de ‘natuurlijke’ ordening verstoord. Deze verstoringen leiden tot verstrikkingen (onjuiste verhoudingen) die diepgaande gevolgen kunnen hebben voor alle leden van het systeem.

Eerst komt, eerst maalt
Een belangrijk ordeningsprincipe is: datgene wat eerder gebeurt is in de tijd, heeft voorrang boven wat later gebeurt. Bijvoorbeeld: de partnerrelatie heeft voorrang boven het ouderschap, ouders hebben voorrang boven hun kinderen, het oudste kind heeft voorrang boven jongeren.
Geen acht slaan op dit ‘natuurlijke’ principe is meestal het gevolg van verstrikking in een eerdere generatie. Hieraan liggen ingrijpende (inmiddels vergeten) gebeurtenissen in de familie ten grondslag.
Er zijn nog een aantal andere ordeningsprincipes. Het gaat echter te ver om die in dit bestek te noemen; we verwijzen hier naar de vakliteratuur.

Praktijkgerichte benadering
Een tweedaagse workshop heeft maximaal 10 deelnemers, die een vraag kunnen inbrengen voor een opstelling. Daarnaast kunnen maximaal 10 mensen als representant meedoen. Het maken van een eigen opstelling is een diepgaande ervaring. Dat geldt echter ook voor het meewerken in de opstelling van anderen als representant.
Beiden geven veel inzicht in de dynamiek van (familie)systemen en de kracht van liefde die menselijke relaties bestuurt. Hierdoor kan een andere (bredere) kijk op het eigen familiesysteem verkregen worden.