Gestalt

Grondlegger van de Gestalttherapie is Fritz Perls, psychiater, oorspronkelijk opgeleid in de psychoanalyse. Vanuit deze psychoanalytische achtergrond is de Gestalttherapie ontstaan. Het is een existentieel-fenomenologisch methode, die uitgaat van de eenheid van lichaam-ziel-geest. Nadruk ligt op de hier-en-nu ervaring van het individu, waarbij zowel het mentale, het emotionele, alswel het fysieke niveau van belang is en aandacht krijgt. Hier in Nederland wordt deze methode ook wel de methode van het contact genoemd.

In onze praktijk houden wij ons bezig met de ontwikkeling van het bewustzijn van de client in zijn of haar directe hier-en-nu-ervaring. Dus hoe maakt iemand contact of hoe vermijdt iemand contact met zijn of haar eigen lichaamsbeleving, emotionele ervaring (behoeften en gevoelens), gedachten, etc. Maar ook : hoe gaat iemand contact aan of hoe vermijdt iemand contact met een ander? Meestal wordt alles wat pijn doet vermeden. Vanuit deze bewustwording kan er nu een bewuste keuze gemaakt worden. Het doen van kleine 'experimenten' ondersteunt dit bewustwordingsproces.
Onze werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van Gestalt, systemisch opstellingenwerk, waarbij gekeken wordt naar de familieachtergrond, en het transpersoonlijke werk van A.H. Almaas.