Partnerrelatietherapie

Veel partnerrelatieproblemen vinden hun oorsprong in systemische verstrikkingen. Beide partners leven vaak nog volgens normen en gedragingen die voortkomen uit hun familie van herkomst, waarbij het gedrag en de normen van de ander (lees: de schoonfamilie) niet okay of als minder dan de eigen normen worden ervaren. Er is vaak nog een "blinde" binding hieraan en dus ook aan de verstrikkingen die hier uit voort kunnen komen. Veel voorkomend zijn de "blind" overgenomen zienswijzen van de ouders over hoe mannen en vrouwen zijn. Zonder woorden leren kinderen van ouders wat je wel en niet in een partnerrelatie kunt of moet verwachten en hoe er met conflicten en meningsverschillen omgegaan wordt. Ze zijn uiterlijk wel hun eigen weg gegaan, maar van binnen als het ware nog "kind van hun ouders".

Samengestelde gezinnen
Een andere situatie waar systemische verstrikkingen moeilijkheden opleveren voor de paarrelatie, zijn situaties waar sprake is van een vorige partner en/of kinderen uit die partnerrelatie.
Deze zgn. patchworkfamilies geven hun eigen extra moeilijkheden.
Hoe ga je om met de eerdere partner, kinderen uit dat eerdere huwelijk, loyaliteiten van de kinderen aan hun eigen ouders, wie komt er eerst of heeft voorrang boven wie? En hoe is de volgorde als er kinderen komen uit de nieuwe relatie?

Pleeg- of Adoptiekinderen
Ook het hebben van pleeg- of adoptiekinderen kan systemische verstrikkingen tot gevolg hebben.
Bij wie horen deze kinderen eigenlijk en aan wie is het kind loyaal? Wat is de plek van dit kind in het gezin als er ook eigen kinderen zijn?

Een opstelling of gesprekken
Een paren- of gezinsopstelling kan veel verheldering geven in de aanwezige dynamiek in partnerrelaties en in een mogelijke oplossing hiervoor.
Aangezien het communiceren over al deze, vaak pijnlijke, zaken niet gemakkelijk is en de stap naar een opstelling vaak als te groot wordt ervaren, bieden we ook partnerrelatiegesprekken aan.

Partnerrelatiesessies worden door ons gezamenlijk gegeven.