Supervisie/Coaching

Supervisie betekent dat je een deskundig iemand vraagt om "over je schouder" mee te kijken naar wat je doet. Het is een begrip uit de zorgverlening. In andere sectoren wordt dit coaching genoemd.
Binnen de zorgverlening wordt supervisie sterk geadviseerd, omdat we allemaal te maken hebben met onze eigen "blinde vlekken" als we met anderen van doen hebben. Ook wordt iemand vaak - zonder dit in het bewustzijn te hebben of er iets aan te kunnen doen - in de "lege plekken" van het systeem van de ander getrokken. Op zo'n moment reageer je volgens de regels van dit systeem en stel je bijvoorbeeld essentieele zaken niet meer aan de orde.
"Over je schouder mee laten kijken" naar wat je doet met een ander kan dus betekenen dat je meer zicht krijgt op jezelf en de relatie tussen jou en de ander, maar ook meer mogelijkheden krijgt aangereikt om met de ander om te gaan.

De supervisie of coaching kan individueel gegeven worden, maar ook in groepsverband.