De Praktijk voor Gestalt en Familieopstellingen is krachtens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor de naleving van uw privacy. Wij willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie de gegevens gedeeld worden en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens.
Heb je hier vragen over neem dan gerust contact met ons op.

Er zijn twee soorten gegevens, tw.
1. De gegevens die verband houden met de financiële administratie, zoals naam, adres, telefoonnummer, email-adres, geboortedatum en BSN-nummer. Je naam en adres plus de laatste twee gegevens worden vereist door de zorgverzekeraar. De financiële administratie dient voor de belastingdienst 7 jaar bewaard te worden en wordt opgeslagen in de computer. Wij doen er alles aan om de computer te beveiligen.
2. De gegevens die direct verband houden met de zorg en ondersteuning aan de cliënt. Deze gegevens worden niet digitaal opgeslagen en dienen 15 jaar bewaard te worden. Indien je dit wilt kun je deze gegevens inzien. Mocht je er prijs op stellen dat wij deze gegevens vernietigen na beëindiging van de behandeling dan is dat mogelijk. Wel dient hiervoor een verklaring getekend te worden.
Wij delen deze gegevens nooit met andere zorgverleners zonder vooraf overleg met de cli
ënt.