Kosten

Individuele sessie € 85,00 (60 min.)

Supervisie € 85,00 (60 min.)

Coaching € 105,00 (60 min.), incl. btw.

Partnerrelatie therapie € 150,00 (90 min.)


Sommige verzekeraars vergoeden (een deel van) Gestalttherapie (NVAGT) in het pakket van de aanvullende zorg onder alternatieve geneeswijzen. Raadpleeg hiervoor uw eigen verzekeringspolis.
Tot dusverre zijn bekend voor 2019:
Aevitae, Anderzorg, Avéro Achmea, De Friesland, CZ, Delta Lloyd, FBTO, Kiemer Menzis, OHRA, ONVZ, OZF, PNOzorg, PMA, Salland, VvAA, Zilveren Kruis, ZieZo en Zorg en Zekerheid

Annulering
Een individuele sessie of partnerrelatie therapie kan minimaal tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt de sessie in rekening gebracht.